29 Ноември 2023, 20:06 Днес (12) | Вчера (12)

Продукти

Предмет на застраховката е “Каско на летателния апарат” - пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на летателни апарати.  Застрахователно покритие:...
Застраховката е предназначена за домашно, офис и търговско имущество. Може да се застрахова всяко движимо имущество /без моторни превозни средства/, което е собствено, наето или...
По тази застраховка се  застрахова недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество,...
Тази застраховка покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при...
Тази застраховка покрива загубите и/или разноските, които застрахованият ще трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка...
Условията на тази застраховка са определени с НАРЕДБА № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане на Комисия за финансов надзор и в съответствие със Закона за...
Валидни за 16:10 29 Ноември 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7863
GBP 2.4796 2.4887 2.2527
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив