22 Септември 2023, 14:38 Днес (0) | Вчера (1)

СОПЕТ ЕООД

Адрес: гр.София, ул. Московска 29 вх. В ет.1
Тел.: 02/ 943 48 45, 943 45 81
Факс: 02/ 943 48 45

Сопет ЕООД е учредено през 1997 година и е едно от първите застрахователни брокерски дружества в България. Съгласно изискванията на българското законодателство получава Разрешение №48 от 11.05.2000 година за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република България. През 2006 година дружеството е пререгистрирано, по условията на новоприетия Застрахователен Кодекс.

При извършване на своята дейност Дружеството си поставя за основна цел да отговори на специфичните изисквания на развиващия се индустриален и финансов бизнес чрез комплексно обслужване в областта на застраховането. Политиката на Дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие и застрахователно дружество, перфектност в извършването на ликвидацията при настъпили Застрахователни събития.

При желание от страна на клиента Сопет ЕООД се ангажира и с извършване на ликвидационна дейност при настъпване на застрахователни събития, до изплащане на застрахователните обезщетения.
 
В динамично променяща се икономическа обстановка, Дружеството се доказва като надежден гарант за нормалното провеждане на стопанската дейност на фирмите, които обслужва. 
Освен с обслужване в сферата на застраховането, Дружеството предлага и доброволно здравно осигуряване и доброволно пенсионно осигуряване, като по този начин се стреми да улесни своите клиенти при ползването на всички извънбанкови финансови дейности и услуги.

 Офисът на Сопет ЕООД се намира в гр. София. Всички служителите са с подходящо образование и дългогодишен опит в сферата в на застрахователното дело. Чрез посещаване на семинари и други форми на обучение постоянно се повишава квалификацията на всеки един.

Непрекъснатото увеличаване броя на фирмите и гражданите, които ползват услугите на Сопет ЕООД говорят за едно добро развитие на дружеството и утвърждаване на застрахователния и доброволните осигурителни пазари на територията на Република България. Доброто име на дружеството сред клиентите, застрахователните и осигурителните дружества е предпоставка за бъдещо още по интензивно развитие, което ще бъде продиктувано и от очакваното развитие на застрахователните и доброволните осигурителни пазари в Република България.

В досегашната си дейност Сопет ЕООД е организирало и провеждало своята работа при спазване принципите на висок морал и етика, като не се е ръководило от моментни, конюнктурни дадености, а се е стремяло да изгради основите на дългосрочно, професионално и законосъобразно развитие.

*Предоставената информация е общодостъпна и е взета от официалния сайт на дружеството.

Валидни за 16:10 21 Септември 2023
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.8275
GBP 2.4796 2.4887 2.2602
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив